Váš dodavatel dopravníků třísek,
teleskopických krytů a filtračních stanic.
csenru
Váš dodavatel dopravníků třísek, teleskopických krytů a filtračních stanic.

Dopravník pro Dlouhotočný automat Manurhin K’MX 816 CLEVER

30. 01. 2015

Dlouhotočný automat MANURHIN K’MX 816 CLEVER je určen pro produktivní obrábění součástí z tyče o maximálním průměru 16 nebo 20mm. Stroj je standardně vybaven dvěma elektrovřeteny, rotačním vodícím pouzdrem, synchronizovaným
s hlavním vřetenem. Osm lineárních CNC os a dvě rotační CNC osy umožňují obrábět produktivně jednodušší i složitější dílce. Díky konstrukčnímu řešení stroje lze obrábět až čtyřmi nástroji současně.

Naše společnost navrhla a dodala dopravník třísek pro tento stroj.

  TECNIMETAL-CZ a.s. |   2024 |   www.tecnimetal.cz
Webové stránky, SW technický dozor, projektové řízení