Dopravník pro Dlouhotočný automat Manurhin K’MX 816 CLEVER

30.1.2015

Dlouhotočný automat MANURHIN K’MX 816 CLEVER je určen pro produktivní obrábění součástí z tyče o maximálním průměru 16 nebo 20mm. Stroj je standardně vybaven dvěma elektrovřeteny, rotačním vodícím pouzdrem, synchronizovaným
s hlavním vřetenem. Osm lineárních CNC os a dvě rotační CNC osy umožňují obrábět produktivně jednodušší i složitější dílce. Díky konstrukčnímu řešení stroje lze obrábět až čtyřmi nástroji současně.

Naše společnost navrhla a dodala dopravník třísek pro tento stroj.

 

tvorba webových stránek