Projekty ESF

Identifikace projektu

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009539
Název projektu: Chytrá změna v řízení ve společnosti TECNIMETAL – CZ, a.s.

Anotace projektu:

Projekt se zabývá zavedením základních prvků konceptu age managementu do společnosti TECNIMETAL – CZ, a.s. Pomocí aplikace konceptu age managementu chce společnost zvýšit individuální péči o své zaměstnance a začít lépe využívat jejich potenciál dle věkových skupin.

 

 

 

 

tvorba webových stránek