Váš dodavatel dopravníků třísek,
teleskopických krytů a filtračních stanic.
csenru
Váš dodavatel dopravníků třísek, teleskopických krytů a filtračních stanic.

Projekty ESF

Identifikace projektu:

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009539
Název projektu: Chytrá změna v řízení ve společnosti TECNIMETAL – CZ, a.s.

Anotace projektu:

Projekt se zabývá zavedením základních prvků konceptu age managementu do společnosti TECNIMETAL – CZ, a.s. Pomocí aplikace konceptu age managementu chce společnost zvýšit individuální péči o své zaměstnance a začít lépe využívat jejich potenciál dle věkových skupin.

Chytrá změna v řízení ve společnosti TECNIMETAL – CZ, a.s.
  TECNIMETAL-CZ a.s. |   2024 |   www.tecnimetal.cz
Webové stránky, SW technický dozor, projektové řízení